Beauty Salon Hương Vĩnh Hoàng - Chất Lượng Thay Lời Nói - Hương Vĩnh Hoàng Hân Hạnh Được Phục Vụ Quí Khách

Lành Vĩnh Hoàng

00:00 - 22/05/2018

Giới thiệu:

- Địa chỉ: 174 Nguyễn An Ninh, Cần Thơ

- SĐT: 07103 828 035

- FB: https://www.facebook.com/pages/L%C3%A0nh-Hair-Salon/242123539182239

Một vài hình ảnh của Salon: